Обрушване на подкожушена мазилка, ремонт на водостоци, отпушване на улуци, измазване с мазилка, ремонт на топлоизолация от алпинисти в квартал Лозенец

Реставрация на фасада на жилищна сграда от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – обрушване, ремонт и реставрация на фасада на жилищна кооперация от алпинисти.

Ремонт и реставрация на фасада:

 • Обрушване на подкожушена мазилка
 • Грундиране с бетон контакт
 • Шпакловка с мрежа
 • Измазване със силиконова мазилка
 • Демонтаж и монтаж на климатици
 • Смяна на стойки за климатици
 • Ремонт на топлоизолация
 • Ремонт на водостоци
 • Отпушване на сифони
 • Отпушване на улуци и казанчета
 • Ремонт на каменни первази
 • Ремонт на теракотени плочки

Ремонтните дейности по фасадата на тази жилищна кооперация бяха доста разнообразни. Основната ни дейност беше ремонта на подкожушените участъци от фасадата, но в последствие се установи, че сградата има още доста неотложни проблеми, които си чакат реда. Голяма част от водостоците и улуците бяха запушени, а течовете от фугите на первазите от естествен камък бяха причинили щети на газобетонната зидария и се наложи на места тя да се ремонтира. За съжаление, в практиката ни често установяваме, че строителите на места пропускат да армират шпакловките и мазилките си с полиестерна мрежа и това води до бързата им амортизация и напукване, а в последствие и отлепване. На някои места мазилката се отлепваше, заедно със шпакловката, тъй като за топлоизолационен материал се е ползвал гладкият тип XPS, който не е подходящ за такъв тип дейности. Поради това ни се наложи в някои участъци напълно да демонтираме този XPS и да го заменим с подходящ материал. Няколкото цвята фасадна мазилка затрудни донякъде избора на подходящи цветове, но в крайна сметка се постигна задоволителен резултат.

Обрушване и ремонт на фасада от алпинисти. Измазване на фасада с мазилка и запушване на дупки от кълвачи в Студенстки град

Ремонт на фасада от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – ремонт на течове и реставрация на мазилка на жилищна сграда от алпинисти.

Ремонт на фасада и спиране на течове от алпинисти:

 • Обрушване на подкожушена мазилка
 • Грундиране с бетон контакт
 • Шпакловка с мрежа
 • Отсичане с хартиено тиксо
 • Измазване със силиконова мазилка
 • Силикониране на фугите между каменните первази

В този случай имаше два проблема – единият беше от природен характер, а именно добре познатите офанзиви на кълвачите, които обожават да си правят дупки в топлоизолациите, след което обикновено се появяват течове вътре в жилищните помещения (както беше и в нашия случай). Наложи се да запушим около 20 дупки с парчета топлоизолация, измазана с мрежа.

Вторият проблем беше липсата на добро силиконово уплътнение между фугите на каменните первази за оттичане на дъждовната вода. От тези места се процеждаше вода, която с времето разруши мазилката в близките участъци. Майсторите – алпинисти обрушиха компрометираната мазилка, след което се шпаклова по установеният ред и се измаза накрая със силиконова мазилка, тонирана по каталог.

Обрушване и възстановяване на чело на балкон от алпинисти. Ремонт на балкон и монтаж на алуминиев перваз в квартал Надежда

Изграждане на чело на балкон от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – ремонт и възстановяване на разрушено чело на балкон.

Изливане на чело с бетон от алпинисти:

 • Демонтаж на воалит
 • Обрушване на подкожушена мазилка
 • Грундиране с бетон контакт
 • Обработка с ръждопреобразовател
 • Изграждане на кофраж от XPS плочи
 • Изливане на готов бетон
 • Декофраж
 • Шпакловка с мрежа
 • Монтаж на алуминиев перваз за оттичане на балкона
 • Измазване на перваза
 • Измазване на челото с минерална мазилка

Силно увреденото чело се нуждаеше от спешен ремонт, а отлепените парчета мозайка създаваха опасност за минувачите отдолу по тротоара. Към ремонта се пристъпи с демонтажа на частично отлепеният воалит, който играеше ролята на “джоб“ и по този начин задържаше влагата. След демонтирането на воалита последва масивно обрушване на цялата отлепена мозайка по челото, след което се обезпраши и грундира. Поради силно увреденото чело се наложи да се изгражда кофраж от XPS плочи, който се заля с неконструктивен сух бетон Baumit. След декофрирането вече оформеното от бетона чело се шпаклова с мрежа и ръбохрантели. Последва нелеката задача да се монтира 7-метров алуминиев перваз по алпинистки метод. За целта първо се монтираха стойките, върху които се монтира и самия перваз. Накрая алуминиевият перваз се измаза от всички страни с мазилка.

Обрушване на подкожушена мазилка и ремонт на чела от алпинисти. Ремонт на чучури и спиране на течове от балкони и чела в квартал Горна Баня.

Частичен ремонт на фасада от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – обрушване и измазване на балкони на жилищна кооперация.

Обрушване и измазване на два балкона от алпинисти:

 • Обрушване на подкожушена мазилка
 • Ремонт на чучур
 • Грундиране с бетон контакт
 • Армиране с ръбохранители
 • Шпакловка с мрежа
 • Измазване със силиконова тонирана мазилка

Мазилката на двата балкона се ронеше, поради влагата и липсата на армираща мрежа. Ремонтните дейности започнаха с обрушване на отлепената мазилка и ремонт на чучура, след което последва шпакловката и накрая се измаза със силиконова мазилка, с близък до оригиналния цвят.

Обрушване на подкожушена мазилка и ремонт на чело на балкон от алпинисти в квартал Манастирски Ливади, София

Ремонт на фасада на балкон от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – обрушване и измазване на външната част на балкона с алпинисти

Обрушване и ремонт на чело и фасада на балкон от алпинисти:

 • Обрушване на подкожушена мазилка
 • Обезпрашаване
 • Грундиране с бетон контакт
 • Изравняване на равнината с изолационни листа
 • Пълнеж с вароциментова мазилка
 • Монтаж на водооткап
 • Армиране с ръбохранители
 • Шпакловка с мрежа
 • Измазване със червена минерална мазилка

Мазилката на бетонният парапет на балкона се рушеше и големи парчета опасно падаха пред витрините на търговските обекти на партера. Към ремонта се пристъпи с масивно обрушване, след което фасадата се обезпраши и грундира. За да се изравни равнината се наложи да запълваме зейналите кухини с изолационни листа, които бяха двойно залепени с топлоизолационно лепило и бързостягаща пяна за лепене, след което бе нанесен изравняващ слой вароциментова мазилка, подсилена с теракол. Следващата стъпка бе монтажа на водооткапващ ъгъл, който да защити от вода прозореца на съседа отдолу, последва шапкловка с мрежа, а накрая се измаза със червена минерална мазилка.

Обрушване и ремонт на чело на балкон от алпинисти. Заваряване на метален парапет и смяна на чучури. Спиране на течове от балкон в Красно Село.

Ремонт на чело и чучури на балкон

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – обрушване и изграждане на чело с нови чучури

Ремонт на чело на балкони и чучури от алпинисти:

 • Обрушване на подкожушена мозайка и мазилка
 • Демонтаж на стари бетонни облицовки
 • Демонтаж на стари чучури
 • Изрязване на изгнили части от металният парапет
 • Заваряване на металната конструкция на парапета с електрожен
 • Обработка с ръждопреобразовател
 • Грундиране с бетон контакт
 • Изграждане на разрушената част от челото с бетонни тухли
 • Монтаж на два броя чучури от неръждавейка ф33
 • Монтаж на водооткап в долната част на челото
 • Армиране с ръбохранители
 • Шпакловка с мрежа
 • Измазване с бяла мазилка
 • Обработка на чучурите с мазана хидроизолация

Доста пипкава работа с множество процедури, които донякъде усложниха работата, но в крайна сметка се приключи успешно в рамките на два дни.

Обрушване на фасада и ремонт на чела от алпинисти. Измазване на тавани на балкони и саниране на тераси.

Ремонт на чела на балкони и тавани от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – обрушване и ремонт на чела на балкони и измазване на тавани.

Ремонт на чела на балкони от алпинсти:

 • Обрушване на подкожушена мозайка
 • Грундиране с дълбокопроникващ грунд
 • Възстановяване на отчупени парчета от челото
 • Армиране с водокапи и ръбохранители
 • Шпакловка с мрежа
 • Измазване с мазилка
 • Измазване на тавани

Мозаечните чела на балконите имаха сериозни поражения и ремонтът им бе с повишена сложност на изпълнение. Допълнително усложниха ремонтните дейности подкожушените тавани, които се нуждаеха от сериозно обрушване преди да се пристъпи към тяхното измазване. В крайна сметка, майсторите-алпинисти успяха да приключат ремонта в рамките на 3 дни.

Пробиване на отвор за аспиратор бетон, обрушване на мазилка, ремонт на фасада и фуги и спиране на течове от алпинисти.

Пробиване на отвор за аспиратор и спиране на течове от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – пробиване на отвор в бетон за аспиратор и спиране на течове от фуги.

Пробиване на отвор за аспиратор в панел и измазване на фуги:

 • Пробиване на отвор в панелна стена с боркорона Ф130
 • Монтаж на ПВЦ тръба Ф125
 • Монтаж на вентилационна решетка
 • Обрушване на подкожушена мазилка
 • Измазване на фугите с хидроизолационна шпакловка

Екипът ни имаше две задачи – избиване на отвор за аспиратор и обрушване на опасно надвиснала мазилка от 16-ти етаж на ЕПК блок, както и спирането на възникналите течове от тези участъци от фасадата. За отвора се наложи да ползваме боркорона за бетон Ф130, за да може да се монтира лесно ПВЦ тръба Ф125, която пасва на модела аспиратор, подбран от клиентите. Панелът на този модел блокове се оказа дебел точно 25см, като пробивната машина този път не се натъкна на арматура и пробиването мина безпроблемно.

Ремонт на чело на балкон от алпинисти. Обрушване и измазване на фасада на блок в София. Ремонт на чучур полагане на минерална мазилка.

Ремонт на чело на панелен блок

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – обрушване и ремонт на чело от алпинисти.

Ремонт чело на балкон от алпинисти в София:

 • Демонтаж на метални саксийници
 • Изрязване на част от металния парапет
 • Обрушване на подкожушена мазилка и мозайка
 • Обработка на металния парапет с ръждопреобразовател
 • Грундиране
 • Възстановяване на разрушената част от челото
 • Монтаж на водооткапващ профил
 • Шпакловка с мрежа и ръбохранители
 • Измазване на челото с минерална мазилка

Повдредите по челото бяха сериозни и се наложи да се изкърпи почти изцяло, за да може да придобие завършен вид. На този етап от ремонта на балкона чучура не беше монтиран, тъй като предстои лепене на плочки и тогава ще бъде поставен в необходимото положение.

Спиране на течове от топлоизолация и монтаж на козирки от алпинисти. Обрушване на мазилка и подмазване на дограма в София.

Спиране на течове от обшивки за топлоизолация

Спиране на течове от топлоизолация с алпинисти и монтаж на обшивки.

Монтаж на обшивки за топлоизолация от алпинисти:

 • Демонтаж на старите ламарини – самоделки
 • Подмазване над топлоизолация
 • Монтаж на нови обшивки за топлоизолация
 • Измазване отгоре на обшивките

Течовете бяха причината да се пристъпи към ремонта на топлоизолацията. След бърз оглед на място се установи, че под самоделните ламаринки не е измазано и водата при дъжд свободно нахлуваше в жилищните части. За целта бяха демонтирани тези ламарини, измазано над изолацията и монтирани вече подходящите козирки.