Ремонт на чело на панелен блок

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – обрушване и ремонт на чело от алпинисти.

Ремонт чело на балкон от алпинисти в София:

  • Демонтаж на метални саксийници
  • Изрязване на част от металния парапет
  • Обрушване на подкожушена мазилка и мозайка
  • Обработка на металния парапет с ръждопреобразовател
  • Грундиране
  • Възстановяване на разрушената част от челото
  • Монтаж на водооткапващ профил
  • Шпакловка с мрежа и ръбохранители
  • Измазване на челото с минерална мазилка

Повдредите по челото бяха сериозни и се наложи да се изкърпи почти изцяло, за да може да придобие завършен вид. На този етап от ремонта на балкона чучура не беше монтиран, тъй като предстои лепене на плочки и тогава ще бъде поставен в необходимото положение.