Реставрация на фасада с топлоизолация

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – реставрация фасадата на жилищна сграда от алпинисти

Реставрация с топлоизолация на усвоен балкон от алпинисти:

  • Подготовка на основата и оразмеряване на декоративните каналчета
  • Лепене на фасадаен стиропор 8см и дюбелиране
  • Оформяне на декоративни каналчета с фасаден стиропор 5см
  • Монтаж на ръбохранители по каналчетата
  • Армиране със стъклофибърна мрежа и шпакловка
  • Грундиране с тониран грунд
  • Отсичане с хартиено тиксо
  • Полагане на силиконова мазилка с цвят по каталог

Нестандартен обект, в който се изискваше майсторлък, а не мускули. Важна част от реставрацията се оказа оразмеряването на каналчетата, така че да съвпаднат с оригиналните от всички страни на усвоения балкон.