Хидроизолация на ламаринен покрив на балкон с Изомакс

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – хидроизолация на ламаринен покрив с течната хидроизолация на Изомакс.

Хидроизолация на балконен покрив с Изомакс:

  • Почистване на основата от боклуци и прахоляк
  • Подмазване на дупки и пукнатини с хидроизолационна шпакловка и стъклофибърна мрежа
  • Подмяна на ръждясали части от ламаринената облицовка и укрепването й по периферията срещу вятър със самонарезни винтове
  • Грундиране на основата с Екогрунд
  • Полагане на първи пласт Изомакс А
  • Армиране със стъклофибърна мрежа
  • Полагане а втори пласт Изомакс А
  • Обработка на бордовете с Изомакс А и полиестерен воал
  • Полагане на трети слънцезащитен пласт хидроизолация Изомакс Еласта

Покривът беше в доста лошо състояние, като на някои ряждясали места се наложи да се подмени с нови ламаринени листа и да се укрепи по краищата с виннтове, тъй като имаше опасност от откъсване при буря. Следващата стъпка беше да се замажат дупките около бордовете с хидроизолационна шапкловка. След подготвителната част се пристъпи към нанасянето на 3 слоя хидроизолация в рамките на два работни дни.