Хидроизолация на междинен балкон на блок с алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – хидроизолация покрива на междинен балкон на жилищен блок с усилен воалит с посипка.

Хидроизолацията на балкона протече в следните стъпки:

  • Премахване на старата падаща мазилка до тухла
  • Измазване на стената и създаване на холкери
  • Грундиране на старата изолация
  • Допълнително подсилване с усилен воалит на засегнатите участъци и задаване на наклон
  • Залепване на основния пласт усилен воалит с посипка
  • Обкантване на бордовете с хидроизолация

Покривът на балкона беше силно засегнат, като старата изолация на повечето места се беше отлепила и в жилищното помещение нахлуваше вода. Също така, мазилката се рушеше и се наложи да се измаже цялата стена, преди да се започне с хидроизолацията. Ремонтът значително затрудни и факта, че достъп до покрива на този балкон имаше единствено с алпинисти (от 13 етаж) и по този начин се извърши цялата работа.