Хидроизолация на козирка на вход с усилен воалит

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – хидроизолация козирката на входа на панелен блок с усилен воалит с посипка.

Хидроизолация на козирката:

  • Премахване на неравности, почистване и обезпрашаване на основата
  • Грундиране на основата с битумен грунд
  • Обработка около отводнителните воронки
  • Подсилване на бордовете с воалит
  • Възстановяване на разрушените части на челото на козирката
  • Полагане на основния пласт усилен воалит с посипка
  • Обработка на челото на козирката с усилен воалит

Общо взето стандартен ремонт на козирка. Използваните материали бяха битумен грунд и хидроизолационни мембрани с посипка, подсилени с полиестерно влакно 4.5мм на фирмата Изола-Петров. Пипкавите моменти бяха възстановяването на отчупените ръбчета по челото на козирката и обработката около отводнителните изходи.