Хидроизолация на козирка с течна гума Изомакс

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – хидроизолация на козирка с течна хидроизолация Изомакс Еласта.

Спиране на течове от козирка с течна хидроизолация Изомакс:

  • Грундиране на стария усилен воалит с ЕкоГрунд
  • Обработка на бордовете с течна хидроизолация и полиестерен воал
  • Нанасяне на първи слой Изомакс А
  • Полагане на стъклофибърна мрежа и нанаясне на втори слой Изомакс А
  • Полагане на трети слънцезащитен слой Изомакс Еласта
  • Полагане на финален слой Изомакс Еласта (гълъбовосив цвят)

Предишната хидроизолация на козирката с усилен воалит не беше добро решение, поради спецификата на обработваемата площ, затова се взе решение да се изолира козирката с течна хидроизолация. Течовете идваха предимно от прекалено малкия наклон и пробойните във воалита. Безшевната структура на течните гуми позволява да се херметизират места, където усиления воалит с газопламъчно залепване не може да свърши работа.