Хидроизолация на козирка с усилен воалит

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – хидроизолация на козирка на вход с два пласта усилен воалит и минерална посипка.

Хидроизолация на козирка на вход с усилен воалит:

  • Смяна на чучур
  • Замазване на неравности и пукнатини с теракол
  • Грундиране с битумен грунд
  • Полагане на първи пласт усилен воалит без посипка
  • Полагане на втори пласт усилен воалит с посипка

Старата хидроизолация на козирката беше тотално унищожена и през плочата се просмукваше обилно вода. Също така се монтира по-голям чучур, защото стария постоянно се запушваше от листа и боклуци.