Частична хидроизолация на козирка

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – частична хидроизолация на козирка на вход с усилен воалит с посипка.

Хидроизолация на козирка на вход с усилен воалит:

  • Почистване на стария пласт воалит от боклуци и прахоляк
  • Грундиране на воалита
  • Изкърпване на разкъсани места от стария пласт хидроизолация с усилен воалит без посипка 4мм
  • Обработка около воронката
  • Полагане на основния пласт воалит, усилен с полиестерен воал и минерална посипка 4.5мм

Хидроизолацията се извърши на половината от козирката, поради липса на финанси от дом съвета, а трябваше да се спре теча. Пролетта ще довършим цялата козирка.