Монтаж на медни тръби за чилър система

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ и Еърклима – пускане на медни тръби за чилър система от алпинисти. Клиент – BTV Media Group.

Изработка на чилър система от алпинисти:

  • Анкериране и закачване на въжета и макара
  • Анкериране на крепежните скоби за тръбите
  • Съединяване на отделните тръби, чрез заваряване и изработка на маслени трапове
  • Качване на готовата четворна тръбова система по макарата
  • Фиксиране на тръбите за скобите
  • Заваряване на медните колена на въже

С колегите от ЕърКлима беше истинско удоволствие да се работи, за което им благодарим!