Монтаж на водосточни тръби от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – демонтаж на стари и монтаж на нови водосточни тръби от алпинисти.

Смяна на водосточни тръби от алпинисти:

  • Демонтаж на старите водостоци
  • Замерване на наклона и монтаж на крепежните скоби
  • Монтаж на водосточните тръби и кривките
  • Тестване за евентуални течове

Малко нестандартен монтаж на водостоци се получи. Старото място на водостока трябваше да се премахне, а самите тръби се прокараха по фасадата на катедрата по инженерна химия на СУ. В крайна сметка мисля, че се получи добре.