Обрушване на падаща мазилка на блок

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – обрушване на подкожушена мазилка на ЕПК блок.

Обрушване на опасна фасада от алпинисти:

  • Обрушване на участъците с подкожушена мазилка
  • Обезпрашаване
  • Грундиране с бетон-контакт
  • Армиране с мрежа и ъгли
  • Шпакловка с фибри
  • Нанасяне на драскана бяла мазилка

Премахването на подкожушената мазилка беше крайно наложително, тъй като се държеше буквално на “косъм“. Натовареният трафик около 18-етажният блок затрудни значително задачата на алпинистите, като се наложи да се отцепи района за кратко време, докато се бутнат всички надвиснали парчета мазилка.

Обрушената повърхност се грундира с бетон-контакт, армира се със стъклофибрна мрежа и ръбохранители, нанесе се шпакловка с фибри и като краен слой се нанесе драскана минерална мазилка.