Преместване на климатици и монтаж на козирка от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – преместване на външните тела на климатици, профилактика на климатик, монтаж на алуминиева козирка, довършителни работи и боядисване на апартамент в жилищна сграда ново строителство.

Преместване на климатици от алпинисти:

  • Демонтаж на два броя външни тела на климатик
  • Удължаване и запояване на медни тръби с оксижен
  • Удължаване на електрокабели и бандаж с изолация
  • Монтаж на стойки за външно тяло
  • Монтаж на два броя кондензни вани и свързването им към водосточната система на сградата
  • Запълване на дупките от тръбния път с топлоизолация
  • Шпакловка с мрежа и нанасяне на силиконова мазилка
  • Боядисване с тонирана фасадна боя по каталог
  • Вграждане на алуминиев перваз към фасадата над прозорец

Основната задача беше да се преместят външните тела на климатиците от двата балкона, тъй като клиента искаше да ги остъклява. Поради трудния достъп, задачата се изпълни от нашите алпинисти. Първо бяха демонтирани външните тела от балконите и съответно се монтираха отвън. Тръбният път на медните тъби се удължи с помощта на мобилен оксижен. След монтажа и тестването на климатиците за нормално функциониране се пристъпи и към довършителните работи. Дупките от старите легла на тръбите бяха запушени с топлоизолация и шпакловка с мрежа, като след изсъхването се нанесе бяла силиконова мазилка. На следващия ден двата балкона бяха боядисани с тонирана фасадна боя по каталог и се монтира алуминиев перваз по алпинистки метод над прозореца на всекидневната, тъй като от горния етаж се стичаше обилно вода при дъжд и сняг, и мокреше стъклопакетите.