Преместване на 3 климатика от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – преместване на външните тела на 3бр. климатици от балкона на фасадата.

Преместване на климатици от алпинисти:

  • Избор на място и оразмеряване на стойките
  • Пробиване на отверстия за кабела и медните тръби
  • Монтаж на стойките по нивелир с крепежни елементи
  • Монтаж на антивибрационни тампони
  • Запояване на медните тръби с оксижен (6-ца, 10-ка и 12-ка размери)
  • Изнасяне на външните тела на фасадата с набор от въжета
  • Прокарване на медните тръби и свързването им към външните тела
  • Прокарване на ел.кабел (4-жилен) и свързване на климатиците към захранването
  • Термоизолация и бандаж на медните кабели и проводниците
  • Пускане на фреона и тестване на климатичната система

Желанието на клиента беше да се изнесат външните тела на климатиците извън балкона, тъй като предстоеше неговото остъкляване и климатиците заемаха твърде много място. Най – ефикасният вариант за това се оказа алпинисткия метод с въжета, тъй като ползването на вишка беше сложно, поради натовареността на трафика и спецификата на самата сграда, а и разходите не бяха за подценяване. Професионалното оборудване и натрупания през годините опит си оказа своето влияние и монтажа протече безпроблемно.