Обрушване и измазване на чело на балкон от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – обрушване и ремонт на чело на балкон на панелен апартамент.

Ремонт на чело на балкон от алпинисти:

  • Обрушване на подкожушена мазилка
  • Грундиране със строителен грунд
  • Монтаж на водооткапващ ъгъл
  • Армиране с ръбохранители
  • Шпакловка с мрежа
  • Измазване с минерална мазилка

Парчета от мозайката, с която е облицовано челото на балкона се срутваха опасно върху тротоара и това бе основната причина да се пристъпи към ремонта. За целта, цялата мозайка контролирано се изкърти и челото се измаза.