Ремонт на чела на балкони от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – обрушване и ремонт на чела на балкони.

Обрушване и измазване на чела на балкони от алпинисти:

  • Обрушване на отлепени парчета мазилка
  • Почистване и обезпрашаване
  • Грундиране със строителен грунд
  • Монтаж на ръбохранители и водооткапваща лайсна
  • Шпакловка с мрежа
  • Измазване с минерална мазилка
  • Измазване на бетонен парапет на балкона

Челата на двата балкона на ЕПК блока с времето се бяха разрушили и опасни отломки падаха върху булеварда отдолу. За целта се наложи нашите алпинисти да се спуснат с въжета и да обрушат всички надвиснали парчета от мазилка, след което челата бяха измазани.