Ремонт на чела на балкони и тавани от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – обрушване и ремонт на чела на балкони и измазване на тавани.

Ремонт на чела на балкони от алпинсти:

  • Обрушване на подкожушена мозайка
  • Грундиране с дълбокопроникващ грунд
  • Възстановяване на отчупени парчета от челото
  • Армиране с водокапи и ръбохранители
  • Шпакловка с мрежа
  • Измазване с мазилка
  • Измазване на тавани

Мозаечните чела на балконите имаха сериозни поражения и ремонтът им бе с повишена сложност на изпълнение. Допълнително усложниха ремонтните дейности подкожушените тавани, които се нуждаеха от сериозно обрушване преди да се пристъпи към тяхното измазване. В крайна сметка, майсторите-алпинисти успяха да приключат ремонта в рамките на 3 дни.