Топлоизолация на ЕПК блок с неопор

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – топлоизолация с неопор 8см от алпинисти.

Саниране на блок с неопор от алпинисти:

  • Обрушване на старата подкожушена мазилка
  • Почистване и обезпрашаване на фасадата
  • Залепване на нивелиращи плочи топлоизолация от 2см върху обрушените места
  • Залепване на графитени плочи Neopor с дебелина от 8см
  • Дюбелиране на графитените плочи с дюбел-котви 10х140мм
  • Монтаж на обшивки за топлоизолация 12х2000мм
  • Армиране с ъгли и стъклофибърна мрежа
  • Шпакловка
  • Полагане на гладкозърнеста минерална мазилка

Преди монтирането на топлоизолацията, фасадата се нуждаеше от обрушване на подкожушени участъци. Топлоизолационните плочи от 8см се монтираха шахматно, а като крайно покритие бе нанесена бяла гладкозърнеста минерална мазилка с размер 1.5мм.