Смяна на водосточни тръби от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – смяна на PVC водосточни тръби на жилищна кооперация от алпинисти.

Подмяна на водосточни тръби от алпинисти:

  • Демонтаж на старите водостоци
  • Почистване на каналите за оттичане на водата
  • Монтаж на нови скоби за водосточни тръби
  • Монтаж на У-образни колена за отводняване на балкони
  • Монтаж на PVC водосточни тръби Ф-80

Сравнително нова сграда, но некачествено изпълнената водосточна система и замърсените балкони допринесе за масовото запушване на каналите и от там до бързата амортизация на водостоците. Смяната на общо 3 трасета водостоци завърши успешно в рамките на деня.