Спиране на течове по фасадата от алпинисти

Ипзълнена поръчка от Ремонти София БГ – спиране на течове от козирки и дограма с алпинисти.

Спиране на течове от дограма, фуги и топлоизолация:

  • Установяване източника на течовете
  • Измазване около дограма и надпрозоречни первази
  • Демонтаж на обшивки за топлоизолация, поради обратен наклон
  • Монтаж на нови обшивки над топлоизолация
  • Измазване на течащи междупанелни фуги
  • Измазване около изходи за климатици

Фасадата имаше множество течове от различен характер, като важна част от ремонта бе първо да се установи източниците на течовете, а след това да се вземе решение за правилното им отстраняване.

Основният теч беше от изгорялата с времето монтажна пяна около дограмата на усвоен балкон, като от там нахлуваше обилно вода, която наводяваше съседите на долния етаж. След измазването им с мрежа и ивици топлоизолация проблемът беше отстранен. Вторият теч се оказва от обшивките над топлоизолацията, които бяха монтирани с обратен наклон и водата нахлуваше зад топлоизолацията и си намираше излаз на тавана на клиента. Третият теч се оказа от няколко разрушени междупанелни фуги, които бяха замазани и течът своевременно отстранен.