Топлоизолация на два апартамента с графитен стиропор и силикатна мазилка

Изпълнена поръчка – топлоизолация на апартаменти с графитен стиропор и силикатна мазилка на Стром 21 (цвят бежово)

Особености на обекта:

  • Грундиране на основата с бетон-контакт
  • Изравняване на зидарията на двата балкона с допълнителни листа изолация.
  • Дюбелиране с различни по дължина и предназначение дюбели
  • Шпакловка с мрежа и ъгли
  • Монтаж на водокапи
  • Грундиране на шпакловката с грунд за топлоизлация
  • Отсичане с бояджийско тиксо
  • Нанасяне на силикатна мазилка (1.5мм, гладкозърнеста)
  • Боядисване на водосточна тръба с боя за метал “3в1“

Балконите на двата апартамента бяха много криви като желанието на клиентите беше да се изравнят от всички страни. За целта се наложи да се пуснат 3 отвеса и да се пълнят кривините с различни по размер листове топлоизолация (използваните размери бяха от 1см до 10см).

Поради ронещата се песъчлива основа на блока предварително бе грундирано с бетон контакт за заздравяване, след което се пристъпи и към лепенето на изолационните листа.

При дюбелирането бяха използвани няколко вида дюбели (за бетон и за тухла) с дължина от 9см до 20см.

След шпакловката беше нанесен слой безцветен грунд за топлоизолация (спецификациите на силикатната мазилка го изисква) и мазилката.

Като допълнителна услуга беше боядисан водостока на входа с боя за метал “3в1“, за да се предотврати появата на ръжда.