Укрепване на фасада с топлоизолация

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – укрепване на разцепена фасада с топлоизолация.

Укрепване на фасадна стена с топлоизолация:

  • Обработка на фасадните плочи около металните шишове
  • Лепене и дюбелиране на фасадните плочи
  • Армиране с ъгли и стъклофибърна мрежа
  • Нанасяне на бяла гладкозърнеста мазилка

Малко нестандартно изпълнение на топлоизолация с алпинсти, тъй като фасадната стена се беше разцепила от земетресения и жителите на блока бяха я подсилили с арматурни шишове. Проблемът идваше основно от това, че през отворите за тези шишове проникваше вода и затова беше необходимо да се изолира тази стена. Използваните материали бяха 5см фасаден стиропор с плътност 17кг/м3 и бяла гладкозърнеста мазилка.