Хидроизолация на тераса с Изомраз

Изпълнена поръчка от Рмоенти София БГ – хидроизолация на тереса с течната гума Изомраз.

Хидроизолация на тераса с течна гума Изомраз:

  • Грундиране и изравняваща бързосъхнеща замазка Рапидо 1 с наклон към воронката
  • Премахване на неравности, боклуци и отлепени части от стария воалит
  • Облепване с хартиено тиксо на бордове, дограма и други елементи
  • Грундиране с полимерен грунд Изомраз
  • Обмазване на бордовете с Изомраз и полиестерен воал
  • Полагане на първи пласт Изомраз
  • Полагане на стъклофибърна мрежа (65гр.) и втори пласт Изомраз
  • Полагане на краен слой Изомраз, цвят гълъбовосив

Старото покритие на терасата от усилен воалит имаше множество пробойни, а обратния наклон към една от воронките не позволяваше на водата да се оттича, което логично доведе и до течове.

Като материал за ремонта се избра течната хидроизолация Изомраз, която с отличните си хидроизолационни и експлоатационни качества превъзхожда традиционните рулонни изолации.