Монтаж на външно тяло на климатик от алпинисти

Изплнена поръчка от Ремонти София БГ – монтаж на външно тяло на климатик от алпинисти

Монтаж на климатик от алпинисти:

  • Качване на външното тяло на климатика на покрива с въже
  • Монтаж на стойки
  • Изработка на конуси за медните тръби
  • Вакуумиране с вакуум помпа
  • Монтаж на кондензна тава и нагревател срещу замръзване
  • Свързване на кондензната тава към отводнителната система на сградата
  • Свързване на климатика към електрозахранването
  • Изолация на тръбите
  • Тестване на климатика

В новопостроената сграда е предвидено трасе за разполагане на климатици по стандартен начин, но за последния етаж достъпът беше с алпинисти. Монтажът се извърши в екип с колегите от К Лукс, които за пореден път доказаха, че са професионалисти, на които може да се разчита.