Ремонт на фасада на балкон от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – обрушване и измазване на външната част на балкона с алпинисти

Обрушване и ремонт на чело и фасада на балкон от алпинисти:

  • Обрушване на подкожушена мазилка
  • Обезпрашаване
  • Грундиране с бетон контакт
  • Изравняване на равнината с изолационни листа
  • Пълнеж с вароциментова мазилка
  • Монтаж на водооткап
  • Армиране с ръбохранители
  • Шпакловка с мрежа
  • Измазване със червена минерална мазилка

Мазилката на бетонният парапет на балкона се рушеше и големи парчета опасно падаха пред витрините на търговските обекти на партера. Към ремонта се пристъпи с масивно обрушване, след което фасадата се обезпраши и грундира. За да се изравни равнината се наложи да запълваме зейналите кухини с изолационни листа, които бяха двойно залепени с топлоизолационно лепило и бързостягаща пяна за лепене, след което бе нанесен изравняващ слой вароциментова мазилка, подсилена с теракол. Следващата стъпка бе монтажа на водооткапващ ъгъл, който да защити от вода прозореца на съседа отдолу, последва шапкловка с мрежа, а накрая се измаза със червена минерална мазилка.