Частичен ремонт на фасада от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – обрушване и измазване на балкони на жилищна кооперация.

Обрушване и измазване на два балкона от алпинисти:

  • Обрушване на подкожушена мазилка
  • Ремонт на чучур
  • Грундиране с бетон контакт
  • Армиране с ръбохранители
  • Шпакловка с мрежа
  • Измазване със силиконова тонирана мазилка

Мазилката на двата балкона се ронеше, поради влагата и липсата на армираща мрежа. Ремонтните дейности започнаха с обрушване на отлепената мазилка и ремонт на чучура, след което последва шпакловката и накрая се измаза със силиконова мазилка, с близък до оригиналния цвят.