Изграждане на чело на балкон от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – ремонт и възстановяване на разрушено чело на балкон.

Изливане на чело с бетон от алпинисти:

 • Демонтаж на воалит
 • Обрушване на подкожушена мазилка
 • Грундиране с бетон контакт
 • Обработка с ръждопреобразовател
 • Изграждане на кофраж от XPS плочи
 • Изливане на готов бетон
 • Декофраж
 • Шпакловка с мрежа
 • Монтаж на алуминиев перваз за оттичане на балкона
 • Измазване на перваза
 • Измазване на челото с минерална мазилка

Силно увреденото чело се нуждаеше от спешен ремонт, а отлепените парчета мозайка създаваха опасност за минувачите отдолу по тротоара. Към ремонта се пристъпи с демонтажа на частично отлепеният воалит, който играеше ролята на “джоб“ и по този начин задържаше влагата. След демонтирането на воалита последва масивно обрушване на цялата отлепена мозайка по челото, след което се обезпраши и грундира. Поради силно увреденото чело се наложи да се изгражда кофраж от XPS плочи, който се заля с неконструктивен сух бетон Baumit. След декофрирането вече оформеното от бетона чело се шпаклова с мрежа и ръбохрантели. Последва нелеката задача да се монтира 7-метров алуминиев перваз по алпинистки метод. За целта първо се монтираха стойките, върху които се монтира и самия перваз. Накрая алуминиевият перваз се измаза от всички страни с мазилка.