Ремонт на фасада от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – ремонт на течове и реставрация на мазилка на жилищна сграда от алпинисти.

Ремонт на фасада и спиране на течове от алпинисти:

  • Обрушване на подкожушена мазилка
  • Грундиране с бетон контакт
  • Шпакловка с мрежа
  • Отсичане с хартиено тиксо
  • Измазване със силиконова мазилка
  • Силикониране на фугите между каменните первази

В този случай имаше два проблема – единият беше от природен характер, а именно добре познатите офанзиви на кълвачите, които обожават да си правят дупки в топлоизолациите, след което обикновено се появяват течове вътре в жилищните помещения (както беше и в нашия случай). Наложи се да запушим около 20 дупки с парчета топлоизолация, измазана с мрежа.

Вторият проблем беше липсата на добро силиконово уплътнение между фугите на каменните первази за оттичане на дъждовната вода. От тези места се процеждаше вода, която с времето разруши мазилката в близките участъци. Майсторите – алпинисти обрушиха компрометираната мазилка, след което се шпаклова по установеният ред и се измаза накрая със силиконова мазилка, тонирана по каталог.