Ремонт на чела на балкони от алпинисти

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – обрушване и измазване на чела на балкон.

Ремонт на балкони и измазване на чела от алпинисти:

  • Обрушване на подкожушена мозайка и мазилка
  • Грундиране с дълбокопроникващ грунд
  • Армиране с ръбохранители
  • Монтаж на водооткап
  • Шпакловка с мрежа
  • Измазване с минерална мазилка

Парчета от рушащата се мозайка на челата падаха върху оживения тротоар и това създаваше опасност за минувачите. За целта се изкъртиха всички отлепени парчета, грундира се и се измаза до завършен вид.