Спиране на течове от балкон и боядисване

Изпълнена поръчка от Ремонти София БГ – спиране на течове от усвоен балкон с алпинисти и боядисване.

Спиране на течове от алпинисти:

  • Обрушване на падаща мазилка
  • Грундиране с дълбокопроникващ грунд
  • Армиране с ръбохранители
  • Шпакловка с мрежа
  • Измазване с минерална мазилка

Течът идваше от необработената вежда над перваза на дограмата и при дъжд наводняваше усвоения балкон, а рушащия се бетонен парапет над съседа от горния етаж усложни ситуацията и се наложи да се изкърпи частично. За целта беше обрушена подкожушената мазилка и мястото над балкона бе измазано. Накрая балкона се боядиса отвътре с бяла боя, за да се заличат петната от течовете.